Despre noi

 

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport ”Smart”S.A. a fost creată prin reorganizarea unor activități în cadrul C.N.T.E.E Transelectrica S.A.

Sucursala de Mentenanță Sibiu este una dintre cele opt sucursale ale societății. Principala noastră activitate constă în mentenanța Rețelei Electrice de Transport din jumătatea sud-estică a Transilvaniei. Suntem prezenți în toată țara cu prestări de servicii specializate precum lucrul sub tensiune (LST), reabilitarea izolației transformatoarelor (RUTI), proiectare, măsurători și încercări speciale ș.a.

Istorie pe scurt

Actul nostru de naștere este H.G. 710/2001 care aprobă înființarea Smart SA  ca filială  a C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

Istoria noastră începe cu mult înainte însă, la sfârșitul secolului XIX când începe să funcționeze sistemul public de producție, transport și distribuție a energieie electrice, construit în jurul hidrocentralei de la Sadu I (funcțională și astăzi). De la această rădăcină comună s-au dezvoltat, înființat, regrupat, reorganizat de-a lungul timpului unele cele mai importante companii și societăți comerciale din domeniul energetic din România.

Astfel, în parcursul nostru istoric găsim: înființarea în 1895 a Hermannstadter Elektrizitatswerke A. G. (Societatea Uzinei Electrice din Sibiu) care  pune în funcție în 1896 centrala mixtă (hidro+termo) Sadu I, Societatea Electrică Transilvăneană pe Acțiuni (SETA, 1924), Societatea de Rețele Electrice Sibiu (1948) care se transformă ulterior în Intreprinderea de Rețele Electrice Sibiu (IRES), Filiala de Rețele Electrice Sibiu (FRES 1990), Filiala de Transport și Distribuție a Energiei Electrice Sibiu (FTDEES, 1996) din cadrul Regiei Naționale de Electricitate (RENEL). În 1998 Compania Națională de Electricitate (CONEL) preia de la RENEL apoi separă activitățile de bază din energetica românească în ceea ce aveau să devină principalele companii de electricitate pe care le găsim și azi. Atunci (1998) ia ființă Sucursala de Transport a Energiei Electrice Sibiu (STEE Sibiu), care trece apoi la Transelectrica odată cu înființarea acesteia în anul 2000. Din STEE Sibiu se desprinde Sucursala de Mentenanță Sibiu din cadrul Societății Comerciale pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Trasnport ”Smart” SA, care își începe activitatea în această formulă la 1 noiembrie 2001

Misiunea noastră

 •          Mentenanța Rețelei Electrice de Transport 
 •          Antreprenoriat și executie de lucrari pentru reabilitarea și retehnologizarea sistemului energetic 
 •          Servicii pentru sistemul energetic 
 •          Servicii energetice pentru clienți industriali 
 •          Microproducție de echipamente electrice.

Domeniu de competență

 •          Stații electrice de conexiuni și transformare pentru toate nivelele de tensiune folosite în România 
 •          Aparataj electric si echipamente electrice de joasă, medie, înaltă si foarte înaltă tensiune – pană la 750kV inclusiv. 
 •          Relee, terminale numerice, sisteme și circuite de protecții, automatizări, masură, comandă-control, SCADA 
 •          Transformatoare, autotransformatoare și bobine de compensare de toate puterile și toate tensiunile 
 •          Linii electrice aeriene și în cablu – toate nivelele de tensiune până la 750kV inclusiv

Organizare

Smart SA este o societate cu prezență națională, cu sediul central în București.

Pentru a îndeplinii optim misiunea principală de mentenanță a Rețelei Electrice de Transport (RET) sunt organizate în țară 8 sucursale fără personalitate juridică. Punctele noastre de prezență sunt optimizate astfel încât să putem interveni în cel mai scurt timp la orice eveniment din RET.

 

Sucursala de Mentenanță Sibiu

Sucursala Sibiu are în responsabilitate mentenanța RET din zona centrală a țării. O serie de servicii și lucrări le efectuăm însă pe întreg teritoriul României, oriunde sunt solicitate resursele și competențele noastre specializate.

Sediul sucursalei este în Sibiu, oraș cunoscut printre altele și pentru contribuiția adusă în dezvoltarea electricității și energeticii românești. În cei aproape 120 de ani de istorie în electricitate și energetică, Sibiul a beneficiat de prezența și activitatea unor personalități românești și străine de prim rang în domeniu, care au creat aici o școală de renume. Vă invităm cu căldură să aflați mai multe despre istoria electricității românești vizitând muzeul energetic de la hidrocentrala Sadu I, încă în funcțiune (cea mai veche hidrocentrală românească aflată încă în operare), care are meritul de a fi prima hidrocentrală din România conectată într-un sistem de transport și distribuție a electricității.

Sucursala Sibiu prestează servicii prin centrele de mentenanță și atelierele specializate pentru diferitele activități din competența sucursalei. Astfel, principalele noastre resurse sunt concentrate în:

 •          Centrul de Mentenanță Sibiu - cu formații specializate în Sibiu și Alba Iulia 
 •          Centrul de Menteanță Mureș - cu formații specializate în Târgu Mureș, Ungheni, Iernut, Fântânele  
 •          Centrul de Mentenanță Brașov - cu formații specializate în Brașov, Gheorgheni 
 •          Atelierul RUTI (Regenerare Uleiuri și Tratare Izolație) – cu formații specializate care au sediul în Sibiu 
 •          Atelierul Auto - Sibiu 
 •          Atelierul Proiectare – Sibiu 
 •          Laboratorul de încercări și analize uleiuri electroizolante– Sibiu

 

Portofoliu

Mentenanța rețelei electrice de transport și a instalațiilor electroenergetice

 • Revizii tehnice, inspectii tehnice ale tututor echipamentelor și sistemelor din RET.
 • Reparatii echipamente și instalații
 • Intervenții la evenimente accidentale
 • Expertizări, diagnoze și analize tehnice
 • Configurări, reglaje și parametrizări ale sistemelor de comandă-control.

 

Reabilitări, retehnologizări, modernizări

 

În stații electrice

 • Montaj aparataj primar cu izolație în vid, SF6, ulei sau aer.
 • Montaj echipamente și sisteme digitale pentru protectii, măsură și comandă-control
 • Pozare și conectare cabluri de înaltă tensiune, circuite secundare, fibră optică
 • Uzinare dulapuri și panouri electrice.
 • Montaj transformatoare, autotransformatoare și bobine de compensare.
 • Provizorate pentru asigurarea funcționalității pe durata lucrărilor

 

Pe linii electrice aeriene

 • Înlocuiri de izolație , armături etc.
 • Reparații și înlocuiri de conductoare active și de gardă
 • Reparații și înlocuiri de stâlpi, fundații, ancore

 

Servicii energetice specializate

Pornind de la activitatea de bază – mentenanța RET –au fost dezvoltate o serie de servicii specializate pentru energetică. Unele continuă o lungă și excepțională tradiție (lucrul sub tensiune, reabilitarea in-situ a transformatoarelor) altele au fost dezvoltate recent ca răspuns la cerințele clienșilor noștri (expertizări, proiectare etc). Iată o trecere în revistă a portofoliului  de servicii oferite de Smart – Sucursala Sibiu:

 

Lucrul sub tensiune (LST)

 

Tehnologiile LST permit intervenția asupra elementelor liniilor și stațiilor electrice în vederea reparațiilor sau modernizărilor fără a scoate de sub tensiune instalația respectivă, aducând astfel importate avantaje gestionarului de rețea, proprietarului instalației și nu în ultimul rând consumatorilor care beneficiaza de un serviciu fără ntreruperi.

Lucrul sub tensiune a fost aplicat în premieră în România acum cca 35 de ani, la Sibiu. Echipa care a introdus această tehnologie revoluționară a continuat această tradiție la Sibiu iar odată cu înființarea Smart SA în anul 2001 această activitate a fost continuată și dezvoltată la Sucursala de Mentenanță Sibiu. De atunci, motivată de cerințele clientului nostru principal – CNTEE Transelectrica SA – au fost dezvoltate tehnologii LST noi, a fost îmbogățită zestrea de unelte, instalații și echipamente specializate și au fost aplicate la lucrări de înaltă tehnicitate, toate în premieră națională și multe din ele în premieră mondială.

Principalele activități legate de LST în care este implicată Sucursala de Mentenanță Sibiu sunt:

 •          Cercetare și proiectare privind scule și dispozitive pentru LST. 
 •          Elaborarea, experimentarea și implementarea de tehnologii LST noi - la potențial, la distanță sau în apropierea tensiunii. 
 •          Instruirea, autorizarea și antrenamentul lucrătorilor din SC Smart SA în tehnologiile LST. 
 •          Servicii și lucrări în tehnologie LST la linii electgrice aeriene (LEA) și în stații, în rețeaua electrică de transport (RET) și rețeaua electrică de distribuție (RED). 
 •          Consultanță privind aplicarea LST în proiectele de reabilitare și modernizare a RET și RED.

 

Reabilitarea in-situ a izolației transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare (RUTI)

 

Sucursala Sibiu are o bogată și îndelungată experiență în reabilitarea in-situ a transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare. Tehnologiile aplicate de noi asigură în primul rând reabilitarea izolației principale dar și a principalelor neconformități apărute în funcționare, fără a fi necesar transportul unității în ateliere specializate. Având în vedere, pe de o parte costurile mari generate de operațiile de demontare/montare și transport, iar pe de altă parte duratele mari de indisponibilitate ale unităților în cazul reparației în atelier, în cele mai multe situații este mai eficientă reabilitarea în stație.

Colaborările stabilte în timp de Sucursala Sibiu cu prestatori de marcă și laboratoare prestigioase din România și din Europa ne permit să oferim astăzi o gamă largă de servicii și tehnologii ”off” și ”on-line”, potrivită nevoilor fiecărui client precum și a celor mai ridicate exigențe.

 

Expertizări și diagnostic

 • Expertizarea stării tehnice în vederea reabilitării
 • Diagnosticarea unităților de transformare ca urmare a unor evenimente accidentale

 

Reabilitarea uleiului electroizolant

 • Recondiționarea uleiului electroizolant (filtrare, degazare, uscare)
 • Regenerarea uleiului electroizolant (cu ajutorul materialelor adsorbante regenerante)
 • Readitivarea uleiului electroizolant (antioxidanți, pasivatori)

 

Reabilitarea izolației celulozice

 • Uscarea izolației celulozice prin meoda termo-vid
 • Uscarea și izolației celulozice prin metoda transferului
 • Decolmatarea izolației prin regenerarea uleiului

 

Proiectare

La sucursala de Mentenanță Sibiu, activitatea de proiectare s-a dezvoltat pornind de la necesitatea asigurării documentațiilor de execuție pentru lucrările proprii. Pe măsură ce au apărut cerințe noi, beneficiind de experiența și competența specialiștilor noștri proiectarea s-a conturat într-o activitate de sine stătătoare, care acoperă toată gama de documentații necesare în activitatea noastră.

 • Proiectare stații și linii electrice pentru toate tensiunile prezente în România
  • studii de soluție,
  • studii de fezabilitate,
  • expertize,
  • documentații pentru obținerea autorizațiilor și avizelor,
  • proiecte tehnice,
  • detalii de execuție,
  • documentații as-build
 • Servicii de asistență și consultanță privind proiectarea

Expertizări

 • Măsurători, determinări și încercări pentru toate echipamentele și sistemele întâlnite în RET
 • Expertize, diagnosticări, evaluări ale stării tehnice pentru toată gama de echipamente electrice din stații și sisteme de comandă-control ale stațiilor...

 

Servicii de asistență tehnică și PIF

 • Asistență tehnică la lucrări în stațiile de transformare.
 • Puneri în funcție echipamente și instalații electrice.

 

 

Save

Additional information