Domeniu de competență

Sucursala noastră are în dotare utilaje, truse, instalații specializate, unelte etc. necesare pentru toată gama de servicii de montaj, reparații și întreținere a echipamentelor și sistemelor întâlnite în stațiile și liniile electrice de transport și distribuție.

 

Echipele noastre aplică la lucru metode și tehnologii moderne, de înaltă performanță, însușite într-un proces constant de instruire, perfecționare și specializare, garantând astfel rezultate deosebite la sfârșitul prestației.

Unele tehnologii și metode ultra-specializate, de înaltă eficiență, le folosim în mod exclusiv, lărgind astfel gama problemelor rezolvate, chiar și acolo unde abordările și metodele de lucru tradiționale nu dau soluții satisfăcătoare.

Competența tehnică ne recomandă pentru:

 • Stații electrice transformare de transport și distribuție pentru toate nivelele de tensiune folosite în România.
 • Stații electrice de conexiuni și posturi de transformare de distribuție
 • Linii electrice de transport (220kV, 400kV, 110kV)
 • Linii electrice de distribuție (medie și joasă tensiune)

Din punctul de vedere al echipamentelor, sistemelor și componentelor menționăm:

 • Transformatoare și autotransformatoare de putere până la 750kV inclusiv;
 • Bobine de compensare 750kV inclusiv;
 • Subsisteme și anexe aferente trafo, aut-trafo și BC (treceri izolate, comutatoare de reglaj, sisteme de răcire, sisteme de protecție anti-incendiu, protecții tehnologice, senzori și traductori etc.)
 • Echipament primar:
  • întrerupătoare de înaltă tensiune cu izolație în ulei, SF6 sau vid și sisteme de acționare cu resort, sau oleo-pneumatice.
  • transformatoare de măsură de curent și tensiune cu izolație în ulei sau SF6.
  • separatoare
  • descărcătoare
 • Protecții și comandă-control
  • Terminale numerice, relee de protecție și automatizare
  • Sisteme de protecție, automatizare, comandă-control, SCADA
  • Circuite secundare (dulapuri echipate, cutii de conexiuni, cabluri și sisteme de cabluri etc.)
 • Alte echipamente și sisteme aferente stațiilor electrice:
  • Sisteme de alimentare în curent continuu și curent alternativ (servicii interne)
  • Sisteme de împământare și protecție anti-keraunică
  • Sisteme de iluminat și iluminat de siguranță
  • Sisteme antiincendiu
  • Sisteme de bare și izolația barelor
  • Elemente de construcții aferente stațiilor
 • Linii electrice (medie tensiune, 110kV, 220kV, 400kV 750kV)
  • Linii electrice aeriene
   • Stâlpi, fundații, prize de pământ
   • Conductoare active și de protecție
   • Izolație (sticlă, compozit, ceramică) și armături
   • descărcătoare, sisteme de balizaj
 • Linii electrice în cablu
  • cabluri,
  • conexiuni terminale,
  • protecții și construcții pentru trasee de cabluri.

 

 

Additional information