Sucursala de Mentenanță Sibiu

Sucursala de Mentenanță Sibiu este une din cele opt sucursale teritoriale ale SC Smart SA.

Misiunea noastră principală constă în mentenanța RET și intervențiile la evenimentele accidentale din RET în zona centrală a țării (județele Alba, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu).

Read more: Sucursala de Mentenanță Sibiu

Atelierul RUTI

Atelierul RUTI (Reabilitare Ulei și Tratare Izolație ) este parte a SC Smart SA - Sucursala Sibiu încă de la înființare, ca o prezenta activă, continuă si oarecum diferită în peisajul Sucursalei. Misiunea noastră principală este reabilitarea in-situ a izolației transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare.

Read more: Atelierul RUTI

Atelierul Auto

   

Centrul de Mentenanță Sibiu

   

Laboratorul de încercări

   

Centrul de Mentenanță Brașov

   

Atelierul de proiectare

   

Centrul de Mentenanță Mureș

PREZENTARE CM MUREŞ

Subunitate a Sucursalei de Mentenanţă Sibiu, Centrul de Mentenanţă Mureş are trei puncte de lucru, in Târgu Mureş, Iernut şi Fantanele având ca principal obiect de activitate actualmente mentenanţa echipamentelor din staţiile electrice de transformare şi distribuţie, Iernut(400/220/110/6 kV), Ungheni(220/110/20 kV) şi Fântânele(220/110/20 kV) toate aflate în gestiunea CN Transelectrica – ST Sibiu.

Read more: Centrul de Mentenanță Mureș

Additional information