Portofoliu

În portofoliul nostru găsiți toate activitățile legate de dezvoltarea și întreținerea stațiilor și liniilor electrice pentru transportul și distribuția electricității, de la consultanță și proiectare până la construcții-montaj și întreținere.
 
Desigur, conform misiunii stabilite la înființare, accentul îl punem pe mentenanța, reabilitarea și modernizarea instalațiilor electroenergetice.
 
 
 
 

 

Mentenanța rețelei electrice de transport și a instalațiilor electroenergetice

 

 • Revizii tehnice, inspectii tehnice ale tututor echipamentelor și sistemelor din RET.
 • Reparatii echipamente și instalații
 • Intervenții la evenimente accidentale
 • Expertizări, diagnoze și analize tehnice
 • Configurări, reglaje și parametrizări ale sistemelor de comandă-control.

Reabilitări, retehnologizări, modernizări

În stații electrice

 • Montaj aparataj primar cu izolație în vid, SF6, ulei sau aer.
 • Montaj echipamente și sisteme digitale pentru protectii, măsură și comandă-control
 • Pozare și conectare cabluri de înaltă tensiune, circuite secundare, fibră optică
 • Uzinare dulapuri și panouri electrice.
 • Montaj transformatoare, autotransformatoare și bobine de compensare.
 • Provizorate pentru asigurarea funcționalității pe durata lucrărilor

Pe linii electrice aeriene

 • Înlocuiri de izolație , armături etc.
 • Reparații și înlocuiri de conductoare active și de gardă
 • Reparații și înlocuiri de stâlpi, fundații, ancore

Servicii energetice specializate

Pornind de la activitatea de bază – mentenanța RET –au fost dezvoltate o serie de servicii specializate pentru energetică. Unele continuă o lungă și excepțională tradiție (lucrul sub tensiune, reabilitarea in-situ a transformatoarelor) altele au fost dezvoltate recent ca răspuns la cerințele clienșilor noștri (expertizări, proiectare etc). Iată o trecere în revistă a portofoliuluide servicii oferite de Smart – Sucursala Sibiu:

 

Lucrul sub tensiune (LST)

Tehnologiile LST permit intervenția asupra elementelor liniilor și stațiilor electrice în vederea reparațiilor sau modernizărilor fără a scoate de sub tensiune instalația respectivă, aducând astfel importate avantaje gestionarului de rețea, proprietarului instalației și nu în ultimul rând consumatorilor care beneficiaza de un serviciu fără ntreruperi.

Lucrul sub tensiune a fost aplicat în premieră în România acum cca 35 de ani, la Sibiu. Echipa care a introdus această tehnologie revoluționară a continuat această tradiție la Sibiu iar odată cu înființarea Smart SA în anul 2001 această activitate a fost continuată și dezvoltată la Sucursala de Mentenanță Sibiu. De atunci, motivată de cerințele clientului nostru principal – CNTEE Transelectrica SA – au fost dezvoltate tehnologii LST noi, a fost îmbogățită zestrea de unelte, instalații și echipamente specializate și au fost aplicate la lucrări de înaltă tehnicitate, toate în premieră națională și multe din ele în premieră mondială.

Principalele activități legate de LST în care este implicată Sucursala de Mentenanță Sibiu sunt:

·Cercetare și proiectare privind scule și dispozitive pentru LST.

·Elaborarea, experimentarea și implementarea de tehnologii LST noi - la potențial, la distanță sau în apropierea tensiunii.

·Instruirea, autorizarea și antrenamentul lucrătorilor din SC Smart SA în tehnologiile LST.

·Servicii și lucrări în tehnologie LST la linii electgrice aeriene (LEA) și în stații, în rețeaua electrică de transport (RET) și rețeaua electrică de distribuție (RED).

·Consultanță privind aplicarea LST în proiectele de reabilitare și modernizare a RET și RED.

 

Reabilitarea in-situ a izolației transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare (RUTI)

Sucursala Sibiu are o bogată și îndelungată experiență în reabilitarea in-situ a transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare. Tehnologiile aplicate de noi asigură în primul rând reabilitarea izolației principale dar și a principalelor neconformități apărute în funcționare, fără a fi necesar transportul unității în ateliere specializate. Având în vedere, pe de o parte costurile mari generate de operațiile de demontare/montare și transport, iar pe de altă parte duratele mari de indisponibilitate ale unităților în cazul reparației în atelier, în cele mai multe situații este mai eficientă reabilitarea în stație.

Colaborările stabilte în timp de Sucursala Sibiu cu prestatori de marcă și laboratoare prestigioase din România și din Europa ne permit să oferim astăzi o gamă largă de servicii și tehnologii ”off” și ”on-line”, potrivită nevoilor fiecărui client precum și a celor mai ridicate exigențe.

Expertizări și diagnostic

 • Expertizarea stării tehnice în vederea reabilitării
 • Diagnosticarea unităților de transformare ca urmare a unor evenimente accidentale

Reabilitarea uleiului electroizolant

 • Recondiționarea uleiului electroizolant (filtrare, degazare, uscare)
 • Regenerarea uleiului electroizolant (cu ajutorul materialelor adsorbante regenerante)
 • Readitivarea uleiului electroizolant (antioxidanți, pasivatori)

Reabilitarea izolației celulozice

 • Uscarea izolației celulozice prin meoda termo-vid
 • Uscarea și izolației celulozice prin metoda transferului
 • Decolmatarea izolației prin regenerarea uleiului

Proiectare

La sucursala de Mentenanță Sibiu, activitatea de proiectare s-a dezvoltat pornind de la necesitatea asigurării documentațiilor de execuție pentru lucrările proprii. Pe măsură ce au apărut cerințe noi, beneficiind de experiența și competența specialiștilor noștri proiectarea s-a conturat într-o activitate de sine stătătoare, care acoperă toată gama de documentații necesare în activitatea noastră.

 • Proiectare stații și linii electrice pentru toate tensiunile prezente în România
  • studii de soluție,
  • studii de fezabilitate,
  • expertize,
  • documentații pentru obținerea autorizațiilor și avizelor,
  • proiecte tehnice,
  • detalii de execuție,
  • documentații as-build
 • Servicii de asistență și consultanță privind proiectarea

Expertizări

 • Măsurători, determinări și încercări pentru toate echipamentele și sistemele întâlnite în RET
 • Expertize, diagnosticări, evaluări ale stării tehnice pentru toată gama de echipamente electrice din stații și sisteme de comandă-control ale stațiilor.

Servicii de asistență tehnică și PIF

 • Asistență tehnică la lucrări în stațiile de transformare.
 • Puneri în funcție echipamente și instalații electrice.

Additional information