RUTI

Reabilitarea Uleiurilor și Tratare Izolației (RUTI)

Experiența arată că reabilitarea izolației transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare poate fi remediată în majoritatea situațiilor la locul de montaj, fără toate problemele și costurile generate de transportul unității până la atelierul de reparații. Mai mult, s-a dovedit că reabilitând la timp izolația, durata de viață normată (tipic 25-30 de ani) poate fi extinsă semnificativ chiar și la dublul estimat inițial.

Read more: RUTI

Additional information