Oferta de servicii

Activitatea noastră principală constă în mentenanța Rețelei Electrice de Transport. Pornind de aici, am dezvoltat și oferim o întreagă gamă de servicii și lucrări specifice sectorului electro-energetic precum:

  • Mentenanța rețelei electrice de transport și a instalațiilor electroenergetice
  • Reabilitări, retehnologizări, modernizări
  • Servicii energetice specializate

Read more: Oferta de servicii

Additional information