Măsurători la transformatoare

Evaluarea stării tehnice a transformatoarelor și autotransformatoarelor de putere, a bobinelor de compensare, mai ales a celor cu tensiunea superioară mai mare decât 110kV, este una dintre cele mai interesante și mai complexe activități de evaluare tehnică e echipamentelor și mașinilor electrice.

Read more: Măsurători la transformatoare

Additional information