LST

Lucrul sub tensiune (LST)

Tehnologiile LST permit intervenția asupra elementelor liniilor și stațiilor electrice în vederea reparațiilor sau modernizărilor fără a scoate de sub tensiune instalația respectivă, aducând astfel importate avantaje gestionarului de rețea, proprietarului instalației și nu în ultimul rând consumatorilor care beneficiaza de un serviciu fără întreruperi.

Read more: LST

LST în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune

Este mai sigur  a lucra în mod conştient sub tensiune, decât a avea încredere într-o stare lipsită de tensiune a instalaţiei.

LST în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune- generalităţi

Lucrări sub tensiune sunt considerate, de către multe persoane, numai lucrările în cadrul cărora se intervine direct asupra unui punct cu potenţial diferit de al pământului. Nu este aşa. În conformitate cu « Regulamentul pentru Lucrul Sub Tensiune în instalaţiile electrice », se consideră lucrare în vecinătatea instalaţiilor sub tensiune – „orice lucrare în cursul căreia lucrătorul pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, cu o unealtă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune”.

Read more: LST în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune

LST la Smart Sibiu

Ce este Lucrul Sub Tensiune ?

În principiu, LST reprezintă lucrul asupra pieselor neizolate, aflate sub tensiune.

În conformitate cu regulamentul de lucru sub tensiune la instalaţiile de Înaltă Tensiune :

“Lucrarea sub tensiune este orice lucrare în cursul căreia lucrătorul intră deliberat în atingere cu părţile active sau pătrunde deliberat în zona de lucru sub tensiune, fie cu o parte a corpului său, fie cu unelte, echipamente sau dispozitive pe care le manevrează.”

Este mai sigur  a lucra în mod conştient sub tensiune, decât a avea încredere într-o stare lipsită de tensiune a instalaţiei.

 

Additional information