LST în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune

Este mai sigur  a lucra în mod conştient sub tensiune, decât a avea încredere într-o stare lipsită de tensiune a instalaţiei.

LST în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune- generalităţi

Lucrări sub tensiune sunt considerate, de către multe persoane, numai lucrările în cadrul cărora se intervine direct asupra unui punct cu potenţial diferit de al pământului. Nu este aşa. În conformitate cu « Regulamentul pentru Lucrul Sub Tensiune în instalaţiile electrice », se consideră lucrare în vecinătatea instalaţiilor sub tensiune – „orice lucrare în cursul căreia lucrătorul pătrunde în zona învecinată fie cu părţi ale corpului său, cu o unealtă sau cu orice obiect pe care îl manevrează, fără a pătrunde în zona de lucru sub tensiune”.

 

 Zona învecinată – spaţiu delimitat care înconjoară zona de lucru sub tensiune. Limita exterioară a zonei învecinate este caracterizată prin distanţa DV.

                DL – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei de lucru sub tensiune;

                DV – distanţa care defineşte limita exterioară a zonei învecinate.

 

 

În consecinţă orice lucrare la care se lucrează în zona învecinată este lucrare sub tensiune.

Operatorul trebuie să nu pătrundă cu nicio parte a corpului, cu nicio unealtă sau cu niciun obiect pe care îl manevrează în zona de lucru sub tensiune. Trebuie deci să aibă grijă sa lucreze la o distanţă faţă de potenţial cuprinsă între Dv şi DL. Lucrul sub tensiune în vecinătatea pieselor sub tensiune se desfăşoară de fapt la următoarele distanţe faţă de potenţial :

 

 

Tensiunea nominală a instalaţiei [kV]

1–20

110

220

400

 

Distanţa minimă de

vecinătate [m] la

 

De  la sol

 

În staţii interioare şi exterioare

0,6-0,8

1,1-1,5

1,6-2,4

2,5-3,7

 

executarea lucrărilor în instalaţii electrice

 

În celelalte instalaţii exterioare

 

0,6-2

 

1,1-3

1,6-4

 

2,5-5

 

 

 

Prin urcare pe stâlpii LEA

 

0,6-1,5

 

1,1-2,5

 

1,6-3

 

2,5-5

               

 Lucrări care se execută în vecinătatea pieselor sub tensiune :

- lucrări asupra conductoarelor active ale unui circuit legat la pământ al unei LEA dublu circuit, atunci când celălat circuit este sub tensiune;

- înlocuirea sub tensiune a conductorului de protecţie al unei LEA aflată sub tensiune ;

- pregătirea pentru vopsire a stâlpilor metalici ai LEA;

- vopsirea stâlpilor metalici ai LEA;

- îndepărtarea corpurilor străine de pe stâlpii LEA;

- îndepărtare corpuri străine (cuiburi ş.a.) de pe riglele staţiilor;

- montarea sub tensiune a paratrăznetelor pe stâlpii LEA;

- montarea sub tensiune a dispozitivelor treaptă-scară pe LEA;

- montarea,demontarea sistemelor de protectie antipasăre pe LEA;

- demontare paratrăsnete în staţii;

- inspecție multispectrală din elicopter;

- montare şi demontare epruvete pentru urmărirea stării stâlpilor- LEA;

 - intervenţii accidentale- consolidare stâlpi LEA;

- montare balizaj de noapte pe stâlpii LEA;

- controlul cu urcare pe stâlpii LEA;

- revizie tehnică pe LEA;

- regenerarea grăsimii siliconice aplicate pe izolatoarele echipamentului electric din staţii de transformare de 110 – 400 kV, prin pulverizare cu ulei siliconic;

- ş.a.

 Tehnologii „în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune” executate de Sucursala Smart Sibiu

 

Pe baza acestor metode Smart Sibiu are avizate la această oră următoarele tehnologii LST:

 1. Pregătirea pentru vopsirea stâlpilor metalici ai LEA 110 – 400 kV,
 2. Vopsirea stâlpilor metalici ai LEA 110 – 400 kV,
 3. Îndepărtarea corpurilor străine de pe stâlpii LEA 110-750 kV şi de pe consolele metalice din staţiile de transformare,
 4. Controlul cu urcarea pe stâlpii metalici ai LEA 110 – 750 kV,
 5. Montarea sub tensiune a dispozitivelor treaptă-scară pe stâlpii metalici ai LEA 110-400 kV,
 6. Montarea sub tensiune a paratrăsnetelor verticale pe vârfarele stâlpilor metalici ai LEA 220-400 kV,
 7. Înlocuirea sub tensiune a cârligelor de suspensie la lanţurile de izolatoare de suţinere ale LEA 220-400 kV,
 8. Montarea sistemelor de balizare a stâlpilor LEA pe timp de noapte cu alimentare-stocare de energie electrică,
 9. Montarea sau demontarea inelelor de protecţie superioare ale lanţurilor de izolatoare ale LEA 220-400 kV,
 10. Montarea sau demontarea sistemelor de protecţie antipasăre pe LEA 220-400 kV,
 11. Inlocuirea antivibratorilor de pe conductorul de protectie al LEA 220-400 kV,
 12. Montarea sau demontarea placutelor de numerotare aeriana ale LEA 110-400 kV,
 13. Inlocuire ancore sub tensiune la stalpii tip PAS ai LEA 220-400 kV

 

De-a lungul anilor s-au executat o serie de lucrări sub tensiune în special în instalaţiile de transport a energiei electrice:

 • Montarea sub tensiune a paratrăsnetelor pe stâlpii LEA 400kV Gutinaş- Braşov (2006) ;
 • Montarea sub tensiune a dispozitivelor treaptă-scară pe LEA 400kV Mintia- Sibiu (2005);
 • Montarea,demontarea sistemelor de protectie antipasăre pe LEA 220kV Fântânele-Gheorgheni (2009);
 • Demontare paratrăsnet -stația 220kV Fântânele (2002);
 • Îndepărtare corpuri străine (cuiburi ș.a.)- în staţiile aparținând ST Sibiu;
 • Control accidental cu LEA sub tensiune- LEA 400kV Iernut-Sibiu (2002), LEA 220kV Fântînele-Gheorgheni(2006);
 • Inspecție multispectrală din elicopter- LEA 400kV Iernut- Sibiu (2005);
 • Montare şi demontare epruvete pentru urmărirea stării stâlpilor- LEA 220kV Alba-Gâlceag (2005,2006);
 • Intervenţie accidentală- consolidare stâlp 50 LEA 220kV Iernut-Ungheni 2 (2005);
 • Montare balizaj de noapte pe stâlpii 400 şi 220kV în toate sucursalele Transelectrica (2008 şi 2011);
 • Înlocuire ancore sub tensiune la stâlpii tip PAS ai LEA 400kV Urechesti-Domnesti (2011),
 • Montare dispozitive antipasare pe LEA 400kV Bucuresti Sud- Slatina (ST Bucuresti) si 220kV Stejaru-Gheorgheni (2011,2012)
 • Inlocuire izolatie, AV, armaturi si indepartare corpuri straine pe LEA 400kV Iernut –Sibiu (2012)
 • Provizorat pentru retehnologizare Statia Mintia (2012)
 • RK LEA 400kV Mintia-Sibiu(2011,2013)- combinat cu lucrări ”la potențial”.

În afara acestor tehnologii sucursala noastră mai are gata pentru avizare o serie de noi tehnologii, unele cu mijloace moderne (PRB cu braţ izolant, schelă electroizolantă sau elicopter

Concluzii

Metoda de lucru „în vecinătatea pieselor aflate sub tensiune” este poate cea mai utilizată metodă în cazul lucrărilor de mai mică amploare. Permite, prin luarea unor măsuri simple, executarea mentenanţei fără retragerea din exploatare a instalaţiilor, cu toate avantajele care derivă din aceasta.

Invitaţie

Smart SA - Sucursala Sibiu vă stă la dispoziţie cu toată gama de servicii şi lucrări sub tensiune. Tehnologiile prezentate nu sunt limitative, specialiştii noştrii putând elabora oricând tehnologii noi, pentru alte lucrări solicitate, indiferent de nivelul de tensiune.  Specialiştii noştri au o îndelungată experienţă în această activitate şi vor fi încântaţi să vă răspundă la întrebări şi solicitări, aşa că folosiţi pagina de contact dacă doriţi să luaţi legătura cu ei.

Ing. Marius Oltean

 

Additional information