LST la distanţă

LST la distanţă- generalităţi

Metoda de lucru la distanţă – metoda de lucru în cadrul căreia lucrătorul se menţine în afara zonei interzise din spaţiul înconjurător elementelor conductoare asupra cărora intervine (lucrează cu ajutorul unor scule, dipozitive montate la capătul de lucru al prăjinilor sau frânghiilor electroizolante).

În cazul metodei la distanţă se respectă aceleaşi distanţe şi aceleaşi principii ca şi în cazul celorlalte metode LST. Privind la figura alăturată, putem trage concluzia că lucrările după această metodă se desfăşoară în zona haşurată în roșu, iar lucrătorul se plasează în zona haşurată în albastru.

 

Lucrătorul nu intră în zona de lucru sub tensiune ci acţionează asupra punctelor aflate sub tensiune prin intermediul unor prăjini sau frânghii electroizolante. Lucrătorul poate fi plasat la potenţialul solului sau al stâlpului, sau pe o platformă, scară, schelă electroizolantă.

Principalul avantaj este faptul că lucrătorul se menţine permanent în afara zonei interzise. Principalul dezavantaj al acestei metode îl constituie însă modul dificil de acţionare de la distanţă asupra pieselor de asamblare din instalaţiile energetice (şuruburi, şaibe, piuliţe, ştifturi ş.a.). De asemenea, de cele mai multe ori, sculele sunt greu de manevrat şi este nevoie de un număr mare de scule.

Lucrul sub tensiune prin metoda de lucru « la distanţă » se poate aplica la orice nivel de tensiune. Sculele vor fi, evident, dimensionate corespunzător.

 

Lucrătorul care execută LST prin metoda la distanţă trebuie să respecte în permanenţă limitările marcate pe prăjinile electroizolante şi de asemenea trebuie să fie atent în permanenţă să nu intre în zona interzisă, în raport cu piese aflate la alt potenţial.


 

Lucrări care se pot executa prin metoda de lucru „la distanţă”

- Lucrul la conductoarele de fază (armături, cleme, distanţieri, etc) ale LEA (cu conductoare active multiple),

- Lucrul la conductoarele de protecţie ale LEA,

- Înlocuirea izolaţiei la stâlpii de susţinere ai LEA,

- Înlocuirea izolaţiei la stâlpii de întindere ai LEA,

- Montarea sub tensiune a descărcătoarelor  pe stâlpii LEA,

- Înlocuirea cârligelor de suspensie la lanţurile de izolatori de susţinere ai LEA,

- Lucrări de mentenanţă la aparatajul electric din staţii de transformare

- Înlocuirea aparatajului din staţii electrice de transformare ş.a.

 

Se pot executa lucrări complexe atât în staţiile de transformare cât şi pe LEA. De cele mai multe ori la lucrările complexe se utilizează metode combinate.

 

Tehnologii „la distanţă” executate de Sucursala Smart Sibiu

 

Pe baza acestei metode Smart Sibiu are avizate la această oră următoarele tehnologii LST:

  • Îndepărtarea corpurilor străine de pe conductoarele LEA 110-750 kV şi de pe barele colectoare din staţiile de transformare,
  • Îndepărtarea corpurilor străine de pe conductoarele LEA 110 – 400 kV,
  • Verificarea sub tensiune a integrităţii coloanelor izolante la separatorii de exterior 110-400 kV din staţiile electrice de transformare,
  • Înlocuirea sub tensiune a cârligelor de suspensie la lanţurile de izolatoare de suţinere ale LEA 220-400 kV,

 

De-a lungul anilor s-au executat o serie de lucrări sub tensiune în special în instalaţiile de transport a energiei electrice:

  • Înlocuirea sub tensiune a cârligelor de suspensie a LEA 220kV Iernut- Ungheni circuitul1 (2005-2006);
  • Verificarea stării izolatorilor suport la separatoare- în Stațiile aparţinând ST Sibiu;
  • Revizie tehnică la un post de transformare 20/0,4 kV aparţinând FDFEE Buzău

În afara acestor tehnologii sucursala noastră mai are gata pentru avizare o serie de noi tehnologii, unele cu mijloace moderne (PRB cu braţ izolant, schelă electroizolantă sau elicopter).

 

Concluzii

Cu avantajele şi dezavantajele sale metoda LST „la distanţă” este foarte utilă în anumite conformaţii ale reţelelor de înaltă tensiune. Pe de altă parte ea devine obligatorie în situaţiile în care nu se pot asigura distanţele minime de apropiere pentru aplicarea metodei „la potenţial”.

Invitație

Smart SA - Sucursala Sibiu vă stă la dispoziţie cu toată gama de servicii şi lucrări sub tensiune. Tehnologiile prezentate nu sunt limitative, specialiştii noştrii putând elabora oricând tehnologii noi, pentru alte lucrări solicitate, indiferent de nivelul de tensiune.  Specialiştii noştri au o îndelungată experienţă în această activitate şi vor fi încântaţi să vă răspundă la întrebări şi solicitări, aşa că folosiţi pagina de contact dacă doriţi să luaţi legătura cu ei.

Ing. Marius Oltean

 

Additional information