Mentenanța sisteme de protecții și comandă control

Principalele activităţi desfăşurate:
”Protecţii şi automatizări (PRAM) în instalaţii electroenergetice”

 

 •    Lucrări de punere în funcţiune (PIF) instalaţii electroenergetice noi

 

•    Asistenţă tehnică lin timpul probelor de punere în funcţiune (PIF)


•    Lucrări de verificare/ testare terminale numerice de protecţie în staţiile de transformare/ posturi de transformare/ instalaţii electroenergetice

 


 

•    Lucrări de verificare/ testare terminale numerice de protecţie în laborator


•    Lucrări de verificare/ testare relee de  protecţie clasice (electromecanice) în staţiile de transformare/ posturi de transformare/ instalaţii electroenergetice

 

•    Lucrări de verificare/ testare relee de  protecţie clasice (electromecanice) în laborator

 

 

•    Lucrări de mentenanţa în staţiile de transformare/ posturi de transformare/ instalaţii electroenergetice : inspecţii tehnice (IT), revizii tehnice (RT) şi reparaţii

 

•    Lucrări de intervenţii accidentale (IA) în instalaţiile electroenergetice şi remedierea neconformităţilor în cel mai scurt timp posibil


•    Consultanta în domeniul circuitelor secundare, sisteme de protecţie şi comanda control

 

•    Proiectarea instalaţiilor de comandă, control, protecţie în staţiile de transformare 110

 

 

– 400 kV/ posturi de transformare/ instalaţii electroenergetice

 

•    Mentenanţa instalaţiilor complexe de teleprotectie cu comunicaţie între capete pe diverse medii : fibră optică, înalta frecventqa, microunde, support

fizic etc.

 

•    Verificarea DMM din staţiile de transformare.
 

 


•    Realizare analiza pos-avarie. Interpretări înregistrări din echipamente specializate: osciloperturbografe, terminale numerice de protecţie etc.

 


•    Diagnosticare şi reparare protecţii clasice (electromecanice) de diferite tipuri constructive şi diferiţi fabricanţi (Siemens, ASEA Brown Boveri, Trutnov, EAW, Icemenerg etc)


•    Diagnosticare terminale numerice de protecţie de fabricaţie diferită (Siemens, ABB, SEL, Alstom, GE etc)

 

 

•    Parametrizare terminale numerice de protecţie de fabricaţie: Siemens, ABB, SEL, GE, Alstom, Telecomm etc.

 


•    Configurare terminale numerice de protecţie de fabricaţie: Siemens, ABB, SEL, GE, Alstom, Telecomm etc.

 


•    Echipare dulapuri de comandă, control, protecţie

 


•    Testarea în laborator/ on site a dulapurilor de protecţie complexe

 


•    Realizarea teste complexe în vederea determinării funcţionarii incorecte a sistemelor de comandă, control şi protecţie•    Determinarea parametrilor electrici ai LEA/ LEC prin măsurători on site în vederea parametrizarii corecte a terminalelor numerice 

de protecţie şi a protecţiilor clasice (electromecanice) complexe

  

•    Instalarea şi testarea on site a instalaţiilor complexe de monit

orizare unităţi de transformare şi echipamente primare (EP)

 

 

 

 

•    Testarea funcţiilor speciale de protecţie (protecţii diferenţiale LEA, teleprotectii etc) prin utilizarea echipamentelor de ultima generaţie (truse complexe trifazate de testare prin utilizarea sincronizării prin GPS)

 

 •    Simularea defectelor în reţelele electrice utilizând truse complexe trifazate şi programe specializate

 

•    Testarea instalaţiilor (PDB), instalaţii DRRI, instalaţii anclanşare automată a rezervei (AAR), instalaţii RAR, instalaţii RABD etccomplexe de protecţie şi automatizare on site: protecţii diferenţiale de bare

 

 


 

•    Testarea on site a instalaţiilor de blocaj separatoare locale (în celula proprie) şi generale (pentru întreaga staţie)

 

•    Mentenanţa circuitelor de comunicaţie ( cablu, fibră optică etc)

 

 

 

•    Remedieri deranjamente circuite de comunicaţie pe fibră optică (MM/ SM): refacere suduri, înlocuire componente defecte etc.

 

 

•    Măsurători în circuitele de comunicaţie pe fibră optică: atenuări, loc defect, continuitate prin utilizarea de echipamente specializate

 

 

•    Realizare provizorate în circuitele secundare pe durata realizării lucrărilor de modernizare: proiectare, implementare şi testare


 
•    Oferim soluţii tehnice pentru situaţii particulare şi neprevăzute

 

•    Ridicare şi interpretare diagrame/ măsurători în sarcina

 

•    Măsurători pentru determinarea parametrilor de calitate a energiei.


 

Pentru mai multe informaţii:  Download pliant PRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information